Pre rodičov

blog image

Využívaním starostlivosti o Vaše dieťatko v našom zariadení si môžete uplatniť nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa v sume až 280 Eur. Príspevok pokrýva takmer 85 percent mesačných nákladov v našom zariadení.

Príspevok na starostlivosť o dieťa upravuje Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príspevok sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Prislúcha oprávnenej osobe (rodič alebo rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu), ak:

a) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole,
b) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR,
c) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR,
d) dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu.

blog image

Stiahnite si prihlášku do nášho detského centra Sovička na vypísanie, ako aj potrebné potvrdenie od lekára.

blog image

06.30   Otvorenie prevádzky
06.30 - 07.30    Príchod do jasličiek, ranný filter, voľné hry detí
08.00 – 08.30    Raňajky, hygiena
08.30 – 10.00    Výchovno – vzdelávacia činnosť, pohybová činnosť, hygiena
10.00 – 10.15    Desiata
10.15 – 11.30    Pobyt vonku, hygiena
11.30 – 12.00    Obed, hygiena
12.00 – 14.30    Spánok, postupné prebúdzanie sa, hygiena
14.30 – 14.45    Olovrant, hygiena
14.45 – 17.00    Hry, výchovno–vzdelávacia činnosť vo vnútri alebo vonku
17.00 Priebežný odchod detí domov, zatvorenie prevádzky

blog image

V našom centre vychádzame z faktu, že výživa dieťatka musí zabezpečovať optimálny telesný rast, vývoj psychických funkcií, imunitného systému a jeho reakcií, ale aj priebeh metabolických procesov organizmu. Na tento vývoj potrebuje mať dieťa kvalitné stavebné látky a primeranú energiu, preto sa zameriavame na bielkoviny, ktoré rozhodne nesmú chýbať v našom jedálničku. Nechýbajú u nás mliečne výrobky, nielen pre obsah plnohodnotných bielkovín, ale aj vápnika, nevyhnutného na rast a kvalitu kostry a zubov.

Mimoriadne dôležitá je konzumácia ochranných živín. Ovocie a zelenina obsahuje vlákninu a najmä ochranné látky – karotenoidy, lykopén, avonoidy, vitamíny, minerálne látky. Preto v našom centre zabezpečujeme detičkám dostatočný denný prísun čerstvého ovocia a zeleniny a to nielen v podobe štiav, ale aj v podobe mixovaných príkrmov.

V našom zariadení ponúkame deťom raňajky, desiatu, obed a olovrant.

blog image

• Prezuvky, papučky
• Náhradné oblečenie
• Pyžamko
• Plienky
• Vlhčené obrúsky
• Zubná kefka, pasta
• Dojčenská fľaša u najmenších, príp. cumlík
• Dojčenská výživa (sunar)

Jasličky zabezpečujú čistú posteľnú bielizeň, uteráky, vreckovky, mydlo a toaletný papier.